Pendidikan

Berikan Contoh Kata Imbuhan Akhiran -kan dalam Kalimat

No. Kata Kalimat 1. Gambarkan Gambarkan wajah pelaku pencurian semalam. 2. Bersihkan Sebaiknya bersihkan segera kamarmu sebelum ibu pulang. 3. Tenangkan Sesegera mungkin tenangkan semua anka di sini. 4. Dengarkan Aku minta kau dengarkan nasihat ayah. 5. Tinggalkan Lebih baik kau tinggalkan aku sendiri. 6. Imbuhkan Imbuhkan keterangan ini dalam laporanmu. 7. Jalankan Pak guru memintamu segera jalankan kepemimpinan ketua kelas. 8. Tuangkan Tuangkan larutan ini secara perlahan. 9. Hidupkan Tugasmu adalah, hidupkan suasana konser nanti malam. 10. Buatkan Buatkan minum dan camilan untuk tamu bapak. 11. Kandangkan Malam sudah hampir tiba, segera kandangkan semua ternak. 12. Bayarkan Aku mohon bayarkan segala hutangku. 13. Makamkan Tolong segera makamkan jenazah paman sore ini juga. 14. Robohkan Akar pohon itu sudah tidak kuat, kau harus robohkan pohon itu segera. 15. Lipatkan Lipatkan baju-baju ayah dan ibu yang sudah kering. 16. Panaskan Sebelum ayah tidur, panaskan susu yang ada di lemari es. 17. Matikan Matikan semua lampu sebelum kau pergi tidur

Demikianlah contoh kata imbuhan berakhiran -kan dengan disertai contoh kalimatnya. Semoga bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

| |
Back to top button